An GhaeilgeCuirtear béim láidir ar a Gaeilge i gColáiste Muire. Glacann t-ábhar ról láidir sa churaclam. Leanann an Teastas Sóisearach nua ar feadh trí bliana. Féach anseo le haghaidh eolas breise. Tá cúrsa Ghaeilge na hidirbliana bunaithe ar scilleanna cumarsáide agus ullmhaíonn daltaí do scrúdú béil san Ardteist. Leanann cúrsa na hArdteiste ar feadh dhá bhliain. Féach anseo.

Nascanna don rang Gaeilge

Fóclóir

Teanglann

Pota Focal

Focloir.ie

An dara bhliain – Foclóir

An chuigiú bhliain – Fóclóir

An tríú bhliain – Fóclóir

Contaetha

Aidiachtaí

Seanfhocail

Verb listEnglish-Irish

Verb listIrish-English

Meáin chumarsáide

Radio Rí Rá

Eolas ar an Ardteist

Gael Linn

TG4

Tuairisc.ie

Scéalta/Aistí

Turas scoile

Cluiche

An lá a bhí mé i dtrioblóid12 3

Cóisir i mo theach12

Lá ag siopadóireacht

Scéal vocab – aimsir chaite

x-factor-sceal

Achmhainí eile

Páipéir scrúdaithe

Gramadach

Seachtain na Gaeilge

Wikipeidia as Gaeilge

Díospóireacht

Yu Ming is ainm dom

Timpeallacht ceistiúchán