Pre Exams

JC Pre exam guidelines (1).pdf

JC Pre exam Guidelines 2023

JC Pre Exam Detailed Timetable 2023 (1).pdf

JC Pre exam Timetable 2023

LC Pre exam Guidelines for students 2023 (2).pdf

LC Pre exam Guidelines 2023


LC Pre Exam Detailed Timetable 2023.pdf

LC Pre exam Timetable 2023